Valgprogram 2023

Slik vil vi utvikle Trondheim

De store oppgavene løser vi best i fellesskap

Europa går en svært usikker tid i møte. Dette påvirker også Trondheim, og gjør at beredskap må få større fokus. Vi merker det alle sammen. De som har minst, merker det aller mest. Arbeiderpartiet ønsker at hver og en av oss skal ha muligheten til å leve gode liv, i små og store fellesskap. Samfunnet skal være basert på frihet, solidaritet og like muligheter for alle. I Trondheim har vi lange og gode tradisjoner for å løse store og små samfunnsoppgaver i fellesskap.

Klima- og naturkrisen er vår tids største utfordring. Arbeiderpartiet skal ta ansvar for å kutte i de lokale klimautslippene og sikre grønn omstilling.For oss vil trygg økonomisk politikk hvor en god oppvekst og en verdig eldreomsorg alltid går foran skattekutt. Velferd og arbeid til alle vil alltid være viktigst for Arbeiderpartiet og vi setter trygg styring og fellesskapet først.