Frivillighet

Foreninger, lag og andre organisasjoner som i hovedsak drives ved frivillig arbeid gjør en uvurderlig innsats for Trondheims befolkning. Frivilligheten står sterkt og mange velger å bruke egen fritid på å gjøre andres liv rikere og bedre. Dette engasjementet skal verdsettes slik at frivillige kan bruke mer tid på aktivitet og mindre tid på administrasjon. Det kan være utfordrende å få god oversikt for både de som ønsker å bidra som frivillig, og for dem som ønsker samarbeid med frivillige aktører.

Arbeiderpartiet vil jobbe for bedre koordinering og tilgjengelighet samt sikre videreføring av støtteordninger. Ansvaret for bistand og koordinering av frivillig innsats internt i kommuneadministrasjonen skal tydeliggjøres og stillingsandelen for frivillighetskoordinatoren skal økes. Arbeiderpartiet vil også ta initiativ for at kommunen oppretter møtearenaer der ulike organisasjoner, lag og foreninger kan dele erfaringer, knytte nettverk og organisere seg etter modell fra idretten. Vi skal også styrke arbeidet med å tilby det frivillige kulturlivet flere egnede øvingslokaler både sentralt og i bydelene. Frivillighetssentralene skal utvikles og styrkes, og være tilgjengelige for innbyggerne i bydelen.