Parlamentarisme

Arbeiderpartiet støtter innføring av parlamentarisme i Trondheim. Det vil gi innbyggerne og de folkevalgte større innflytelse over utviklingen. Gjennom et parlamentarisk system vil de folkevalgte få en bedre oversikt over driften i kommunen, og slik bedre kunne styre det daglige tjenestetilbudet til byens innbyggere. Parlamentarisme vil også gjøre politikernes beslutninger mer synlige, og det vil bli lettere å få frem de ulike politiske skillelinjene. Slik gjør vi også lokaldemokratiet enklere, mer oversiktlig og mer ansvarlig.