Politikken

Politikken vår

Skole og eldreomsorg er viktigere enn skattekutt 

Vi er heldige som bor i Norges beste by. Vi var den første storbyen med full barnehagedekning, og vi har hatt en kraftig opprusting av skolene våre. Vi har satset på å bygge sykehjemsplasser slik at ingen må vente lengre enn seks uker for å få sykehjemsplass. Dette har vi fått til fordi vi velger skole og eldreomsorg foran Høyre og FrPs skattekutt. 

De store oppgavene løser vi best sammen. Gjennom fellesskolen møtes elever med ulik bakgrunn og får større forståelse for hverandre. I fellesskap sørger vi for at alle har rett på den hjelpen de trenger, uavhengig av hvor mye den enkelte av oss tjener. Disse verdiene ligger til grunn for Arbeiderpartiets politikk.

"Ikke alt i vår politikk er nytt, noen er over 80 år gamle". " Tre eldre kvinner drikker kaffe i en kantine"

Vi gjorde trygghetsalarmen for eldre og syke gratis, fordi trygghet ikke skal ha en prislapp.

Vårt neste løft er å ansette flere på sykehjemmene, og bygge enda flere sykehjemsplasser. Vi stemte imot Høyres forslag om å kutte millioner i eldreomsorgen – pengene trengs til mer omsorg, ikke mindre. En trygg og verdig eldreomsorg er viktigere enn skattekutt. 

God omsorg for den enkelte er helt grunnleggende for Arbeiderpartiet. Selv om de fleste av oss har det bra, så er det noen som har større utfordringer i hverdagen enn andre. Derfor vil Arbeiderpartiet ha et krafttak for at flere skal kunne mestre sin egen hverdag.

Arbeiderpartiet vil at Trondheim skal være en inkluderende og mangfoldig by – en by hvor vi ser hverandre og tar vare på hverandre. Vi vil aldri akseptere at noen diskrimineres eller trakasseres fordi de er annerledes.

"De viktigste velgerne har ikke stemmerett" "Fem smilende jenter sitter på skoletrappen første skoledag, de vinker til kameraet."

Å satse på skolen er å gi alle barn i Trondheim like muligheter til å bli sitt aller beste. Da vi tok over etter Høyre startet en storstilt opprydding etter mange år med skoleforfall.

Siden den gang har vi brukt en million kroner på skolebygg hver eneste dag. Vi vil bruke pengene på å pusse opp skolene, ansette flere lærere og ta et krafttak mot mobbing. Høyre og FrP vil bruke de på skattekutt.

De sterke teknologimiljøene i Trondheim gir byen store muligheter til å forme fremtidens næringsliv i Norge. Arbeiderpartiet vil at kommunen skal være en tilrettelegger og partner som sikrer og skaper arbeidsplasser.

Arbeiderpartiet vil gjøre Trondheim bedre:

  • Arbeid til alle er jobb nummer 1. Vi skal drive en aktiv næringspolitikk, sørge for mer næringsareal og legge til rette for minst 1750 nye boliger hvert år.
  • Vi skal øke grunnbemanningen i eldreomsorgen - for å skape mer tid til omsorg, bygge nye sykehjemsplasser, gjennomføre et kunnskapsløft for ansatte og sikre gratis trygghetsalarm.
  • Alle elever skal få bedre oppfølging. Vi skal fortsette oppussingen av skolene, ansette flere lærere og legge til rette for ulike måter å lære på.
  • Fortsette vår satsing på barnehager og arbeide for flere opptak i året.
  • Sammen med idretten skal vi bygge 15 nye hallflater og 20 nye kunstgressbaner. Vi skal øke antall plasser i kulturskolen og tilskuddet til frivillige lag og organisasjoner. 

Vi vil sette skole og eldreomsorg fremfor Høyre og FrPs skattekutt. Valget er ditt 11. september.