Våre politikere

våre politikere


Kommunestyret

 • Emil Raaen

  Emil er gruppeleder for Arbeiderpartiet i Trondheim.

 • Sara har hatt mange roller og verv i Kolstad arbeiderlag og i Trondheim Arbeiderparti. Hun var vår varaordførerkandidat til valget 2023. Nå er hun Kommunalråd og nestleder for bystyregruppa vår. I styret til Trondheim Ap er hun kvinnekontakt. Hun har et bredt interessefelt, men brenner spesielt for at alle barn uansett foreldrenes størrelse på lommeboka får en god oppvekst.

 • Roar Aas er gruppeleder for Arbeiderpartiet i Trondheim. Roar kjemper for et seriøst og velorganisert arbeidsliv.

 • Trude mener fokus på kvalitet og kompetanse, og gode arbeidsforhold for ansatte er avgjørende for gode helse- og omsorgstjenester. Arbeid og fellesskap er viktig for folkehelsa!

 • Jørn Arve Flått er leder i miljø og næringskomiteen. Han kjemper for at det skal være enkelt å ta miljøvennlige valg,

 • Sissel Trønsdal er leder i helse og eldrekomiteen. Sissels viktigste sak er at alle eldre får en god og verdig omsorg. Sissel er en av Trondheims mest erfarne politikere, og har i mange år hatt ansvaret for 17. mai komiteen i Trondheim. Sissel stiller også til valg for neste valgperiode 2023-2027, og står som nr 8 på valglista. Foto: Carl-Erik Eriksson

 • Anita Børstad

  Styremedlem i Trondheim Arbeiderparti, vara.

 • Håkon Einarsve

  3. kandidat ved kommunevalget 2019 - forhåndskumulert

 • Sigurd Ingvaldsen

 • Leon Bafondoko

  Leon Bafondoko sitter i oppvekstkomiteen. Han jobber for at alle barn og unge skal få en trygg og god oppvekst.

 • Erling er leder i AUF i Trondheim, sitter i bystyret og studerer til vanlig på NTNU. Erling er brennende engasjert i å skape en mer rettferdig by med like muligheter for alle, og er opptatt av byutvikling og å løfte studentenes stemme i politikken.

 • Ismail er fra Tiller i Trondheim, han er fylkestingsrepresentant og medlem av hovedutvalg for utdanning. Ismail er også fast bystyrerepresentant i Trondheim, hvor han er medlem i helse- og omsorgskomiteen. Foto: Carl-Erik Eriksson

 • Edvin Helland er medlem i Arbeids og sosialkomiteen. Han brenner for å skape et samfunn med små forskjeller og store muligheter. Foto: Carl-Erik Eriksson

 • Karim Tahir

 • Gjermund Gorset er nestleder i Arbeids og sosialkomiteen. Han jobber for å få lavere forskjeller og klimagassutslipp.


Styret

 • Pål Sture er fylkestingsrepresentant og medlem av hovedutvalg beredskap, klima og miljø. Han er distriktssekretær for Norsk Arbeidsmannsforbund avdeling 8, Midt-Norge. Han bor i Trondheim og er leder i Trondheim Arbeiderparti.

 • Jannicke er leder i Trondheim Arbeidersamfunn, nestleder i Trondheim Arbeiderparti og medlem i Kulturpolitisk utvalg. Hun er mangeårig aktiv som tillitsvalgt i ulike verv. Jannicke er opptatt av byutvikling og aktivitet i sentrum, NTNU Campusutvikling, kultur og frivillighet, mangfold, pensjon og et organisert arbeidsliv.

 • Trond Giske

 • Synne Løvvik

  Synne er nestleder i AUF i Trondheim og videregående elev. I styret i Trondheim Arbeiderparti er hun sekretær.

 • Ismail er fra Tiller i Trondheim, han er fylkestingsrepresentant og medlem av hovedutvalg for utdanning. Ismail er også fast bystyrerepresentant i Trondheim, hvor han er medlem i helse- og omsorgskomiteen. Foto: Carl-Erik Eriksson

 • Magnus Aastrøm

  Magnus er medlemsansvarlig i Trondheim arbeiderparti, og nestleder i Nidaros sosialdemokratisk forum. Han sitter som vara i bystyret i Trondheim, og som vara i både Finans- og næringskomiteen og i Organisasjonskomiteen. Magnus har bakgrunn fra mange ulike roller og verv både i partiet og i fagbevegelsen., og engasjerer seg også i samfunnspolitisk arbeid igennom Norsk Folkehjelp.

 • Sara har hatt mange roller og verv i Kolstad arbeiderlag og i Trondheim Arbeiderparti. Hun var vår varaordførerkandidat til valget 2023. Nå er hun Kommunalråd og nestleder for bystyregruppa vår. I styret til Trondheim Ap er hun kvinnekontakt. Hun har et bredt interessefelt, men brenner spesielt for at alle barn uansett foreldrenes størrelse på lommeboka får en god oppvekst.

 • Marit Selfjord

  Marit Selfjord er utdannet lærer og kulturarbeider, delvis pensjonert. Aktiv innen demensomsorg, kunst & kultur. Hjertesaker: skole, klima og naturmangfold. Mormor til 2 jenter og feminist.

 • Medlem i Heimdal Arbeiderlag siden 2018, styremedlem i Trondheim Arbeiderparti. Er aktiv i FO(Fellesorganisasjonen) med forskjellig verv der. Engasjert i nærmiljøpolitikk på Heimdal, og hvordan byen vår skal se ut.

 • Eva Kristin er stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag og sitter i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget.

 • Mats Monsen

  Mats Monsen bor på Tiller og har fagbrev som Barne- og ungdomsarbeider. Han er leder for samarbeidskomiteen i Arbeiderpartiet og til daglig er han fagforeningsleder for Fagforbundet Trondheim.

 • Erling Eide Hustvedt

  Erling er leder i AUF i Trondheim, sitter i bystyret og studerer til vanlig på NTNU. Erling er brennende engasjert i å skape en mer rettferdig by med like muligheter for alle, og er opptatt av byutvikling og å løfte studentenes stemme i politikken.

 • Svein Erling Smolan er leder i Senior politisk utvalg (SPU) og tiltredende i styret Trondheim AP. Han er med i styret Trondheim Arbeidersamfunn og opptatt av seniorsaker, forsvar og sikkerhet. Har stort nettverk og har vært yrkesoffiserer og mangeårig tillitsvalgt NorgesOffisersforbund (NOF) der han er Hedersmedlem med klengenavnet «Fyrtårnet». Han er nå regionsleder for Forsvarets Senior Forbund Trøndelag (FSF) og medlem i Eldrerådet i Trøndelag. «Havfisker obersten» har ordet i sin makt og brenner for demokratiet. Han er opptatt av god beredskap, samt å skape et samfunn med små forskjeller og en god eldreomsorg.

 • Emil Raaen

  Emil er gruppeleder for Arbeiderpartiet i Trondheim.

 • Hanne er fylkestingsrepresentant og fast medlem i fylkesutvalget. Hun er også medlem av hovedutvalg for næring og industri. Hanne er bosatt i Trondheim og aktiv lokalpolitiker i Trondheim Arbeiderparti.