Våre politikere

våre politikere


Kandidater Kommunevalget 2023

 • Sara har hatt mange roller og verv i Kolstad arbeiderlag og i Trondheim Arbeiderparti. Nå er hun Kommunalråd, og hun er varaordførerkandidat til valget 2023. Hun har et bredt interessefelt, men brenner spesielt for at alle barn uansett foreldrenes størrelse på lommeboka får en god oppvekst. Foto: Carl-Erik Eriksson.

 • Roar Aas

  [email protected]

  Roar Aas er gruppeleder for Arbeiderpartiet i Trondheim. Roar kjemper for et seriøst og velorganisert arbeidsliv.

 • Trude Basso

  Trude mener fokus på kvalitet og kompetanse, og gode arbeidsforhold for ansatte er avgjørende for gode helse- og omsorgstjenester. Arbeid og fellesskap er viktig for folkehelsa!

 • Jørn Arve Flått er leder i miljø og næringskomiteen. Han kjemper for at det skal være enkelt å ta miljøvennlige valg,

 • Håkon Einarsve

  3. kandidat ved kommunevalget 2019 - forhåndskumulert

 • Sissel Trønsdal er leder i helse og eldrekomiteen. Sissels viktigste sak er at alle eldre får en god og verdig omsorg. Sissel er en av Trondheims mest erfarne politikere, og har i mange år hatt ansvaret for 17. mai komiteen i Trondheim. Sissel stiller også til valg for neste valgperiode 2023-2027, og står som nr 8 på valglista. Foto: Carl-Erik Eriksson

 • Sigurd Ingvaldsen

 • Anita Børstad

  Styremedlem i Trondheim Arbeiderparti, vara.

 • Leon Bafondoko

  Leon Bafondoko sitter i oppvekstkomiteen. Han jobber for at alle barn og unge skal få en trygg og god oppvekst.

 • Live Naomi Lubanda-Husby

 • Otto Gregussen

 • Maria Eriksen Storrø

 • Roger har vært medlem i AP siden 2018, men har vært aktiv i Fellesorganisasjonen med forskjellig verv der. Roger er engasjert i nærmiljøpolitikk på Heimdal, men engasjerer seg også i hvordan byen vår skal se ut. Roger står som nr 15 på lista til kommunevalget i valgperioden 2023-2027

 • Anne S Hunstad

 • Magnus Aastrøm

 • Hege Rovik

  Fagbrev som barne- og ungdomsarbeider og har jobbet innenfor oppvekst siden 2002. For tiden nestleder i Fagforbundet Trondheim og ser viktigheten av det organiserte arbeidslivet med plass for alle. Brenner spesielt for økt bemanning innen helse og oppvekst og en mer praktisk skole tilpasset den enkelte.

 • Karim Tahir

 • Kristin Tinmannsvik

  Kristin er leder i Kolstad arbeiderlag og vara til Bystyret fra 2019 til d.d. Hun er medlem i styret til Trondheim arbeiderparti. Kristin sitter som vara i Oppvekstkomiteen, Areal og Samferdselskomiteen, i Kultur/idrett og Friluftsliv komiteen og i Arbeid og Sosialkomiteen. Hun er også kandidat til bystyret fra høsten 2023. Kristin er sterkt opptatt av barn og unges oppvekstvilkår, skole og utdanning samt helse og velferd.

 • Medlem i bystyret. Medlem i kultur-, idrett- og friluftslivskomitèen 2015-2019. Foto: Carl-Erik Eriksson

 • Valborg Sund

  Valborg er seniorkandídat til bystyret i Trondheim. Hun har vært med å bygge opp Seniorpolitisk utvalg i Trondheim arbeiderparti og var også inntil nylig leder av utvalget. Valborg er sykepleier og har god kompetanse innen helse- og eldreomsorg og ledelse. Hun er opptatt av å gjøre en innsats innen eldrepolitikk, og mener at en god eldrepolitikk starter med en god politikk for barn og unge. I Trondheim skal være et godt å vokse opp, leve livet i og eldes i.

 • Peder Winsnes

  Representerer Ranheim Arbeidersamfunn. Er utdannet adjunkt, og har praktisert som lærer i grunnskolen i over 10 år. Tidligere aktiv karriere som fotballspiller, og har virket innen idretten som frivillig og yrkesaktiv i flere roller siden midten av 80- tallet. Har i tillegg bakgrunn som ansatt innen produksjonsindustrien. Engasjerer seg for idrettens posisjon i samfunnet, hvor idretten og fysisk aktivitet har stor betydning for å skape et fungerende, aktivt og inkluderende samfunn.

 • Marit Selfjord

 • Geir Jarle Sirås

  Jobber i dag som rådgiver. Har jobbet som prosjektleder ved Mantena AS. Er opptatt av at barneidretten og det brede kulturlivet skal ha en forutsigbarhet. Jernbane og samferdselspolitikken er også noe av det som opptar meg.

 • Dina Flått

 • Erling Eide Hustvedt

 • Irene Renate Aunaas

 • Svein-Arild Gullvåg

 • Randi Ellen Spets

 • Ismail er fra Tiller i Trondheim. Han er bystyrerepresentant i Trondheim og er vara i dagens fylkestingsgruppe. Ismail brenner for et samfunn med sterkere felleskap og en god eldreomsorg. Foto: Carl-Erik Eriksson

 • Marita Tveit Hansen

  Marita er utdannet sykepleier, og brenner for at alle skal ha muligheten til like forutsetninger og en trygg ramme for livet gjennom hele og faste stillinger, tilgjengelig helsesykepleier når man trenger det og et inkluderende fritidsaktivitetstilbud for alle uavhengig størrelse på lommeboka.

 • Per-Arild Lyng

 • Jannicke er nestleder og kvinnepolitisk ansvarlig i Trondheim Arbeidersamfunn, nestleder i Kulturpolitisk utvalg og sekretær i Medlemsutvalget. Hun er mangeårig aktiv som tillitsvalgt i ulike verv. Jannicke er engasjert i kulturpolitikk og byutvikling. Jannicke er kandidat til kommunevalget for valgperioden 2023 - 2027.

 • Helge Rushfeldt

 • Malin Stavsøien

 • Kristian Lian

  Kristian Lian er leder av Flatåsen Arbeiderlag. Han har et langt og stort engasjement for funksjonshemmedes likestillingskamp og er opptatt av et samfunn hvor alle har like muligheter.

 • Felicia Mcgill Cephas

  Kom til Norge 2003 til Verdal og flyttet til Trondheim 2009. Felicia er gift med 4 barn og barnebarn. Hun har siden 2006 jobbet som renholder. Hun ble tillitsvalgt i 2011, har hatt en rekke verv innenfor bransjen, Norskarbeidsmannforbund og LO. Jobber frivillige noe ganger med kirkens bymisjon i Trondheim og er glad i naturen.

 • Medlem i bystyret. Medlem i Helse- og velferdskomitèen 2015-2019. Foto: Carl-Erik Eriksson

 • Grete Mosand

 • Medlem i bystyret. Medlem i kontrollkomiteen 2016-2019. Sekretær for bystyregruppa til Arbeiderpartiet. Foto: Carl-Erik Eriksson

 • Emilia Wasland Pettersen

 • Tarjei Leistad

 • Anne Våg Aaknes

 • Edvin Helland er medlem i Arbeids og sosialkomiteen. Han brenner for å skape et samfunn med små forskjeller og store muligheter. Foto: Carl-Erik Eriksson

 • Bodil Blokkum

 • Per Ivar Moe

 • Andrea Wallenius Hesjeli

 • Torbjørn Graneggen

  Torbjørn Graneggen er leder i Fellesforbundet avd 765 Trondheim. Dette er en fagforeningen innen Fellesforbundet som organiserer bygningsarbeidere. Han jobber for et seriøst arbeidsliv hvor det er like muligheter og plass for alle. I tillegg er fagopplæringen et felt som opptar han i det daglige

 • Vegard Skjervold

 • Anne Kristin Buan

  "Enhver bydel bør ha et snitt av befolkningen og hjerte i bydelen må være barnehage, skole, omsorgssenter/boliger, kultur/fritid, nødvendig handel/andre tjenester som kan nås til fots/sykkel/rulator(!) samt god buss-/togtilbud for jobb/andre behov."

 • Curt Herbert Haglund

 • Gunn Kristin Storrø

 • Ståle Lund

 • Gunn Nancy Halsetrønning

 • Gjermund Bungum Gorset

  Gjermund Gorset er nestleder i Arbeids og sosialkomiteen. Han jobber for å få lavere forskjeller og klimagassutslipp.

 • Hege Marie Vikaune

 • Bjørg Østvik Skauge

 • Mathias Sollie Hundstad

 • Heidi Leistad

  Utdannet Helsefagarbeider Gift, to voksne barn Styremedlem i Nidaros Sosialdemokratisk forum

 • Ola Johnsen Lenes

  Styremedlem i Trondheim Arbeiderparti.

 • Astrid Grendstad

  Vara i bystyret, og vara komite for Miljø og næring. Har sittet i Fylkesstyret AUF 1988 og 1989. Kommunepolitiker i Klæbu 1987-1995. Tillitsvalgt og medl. forhandlingsutvalg Skog og land sentralt. Tillitsvalgt og medl. lokalt forhandlingsutvalg Parat Media. Kommunestyrerepr. i Klæbu 2015-2019. Cand. scient Biologi (Vitenskapsmuseet) og agronom. Lokalhistoriker.

 • Mads Hoff

  Mads er Styremedlem i Heimdal arbeiderlag, Sekretær for AUF i Trondheim, Nestleder for Sørsida AUF.

 • Gunnveig Skjetlein

  Gunnveig har vært medlem siden 2005 og er i dag kasserer i Heimdal arbeiderlag.

 • Mats Monsen

 • Vegard Nilsen

  456 89 948

  Leder for Østbyen Arbeiderlag. Opptatt av folkehelse for alle og bærekraftige løsninger slik at de som kommer etter kan ha enda bedre forutsetninger for et godt og langt liv.

 • Sondre Henriksen

 • Petra Kvitting

 • Metin sitter i styret til Kolstad Arbeiderlag. Han er opptatt av barn og unges oppvekstvilkår og av bydelen sin. Han er engasjert i frivilligheten i bydelen og da spesielt i Kolstad fotball. Metin har god kunnskap om de flerspråklige i bydelen og det er viktig for oss i laget.


Kommunestyret


Styret

 • Gunn Elin er leder i Trondheim arbeiderparti, fylkestingsrepresentant og medlem av hovedutvalg for utdanning. Hun er opprinnelig fra Tydal men nå bosatt i Trondheim og aktiv i Trondheim Arbeiderparti. Gunn Elin har lang erfaring politisk og har vært både ansatt og tillitsvalgt i fagbevegelsen.

 • Jørn Arve Flått er leder i miljø og næringskomiteen. Han kjemper for at det skal være enkelt å ta miljøvennlige valg,

 • Pål Sture er fylkestingsrepresentant og medlem av hovedutvalg veg. Han er til daglig distriktssekretær for Norsk Arbeidsmannsforbund avdeling 8, Midt-Norge. Han bor i Trondheim og er aktiv i Trondheim Arbeiderparti.

 • Synne Løvvik

 • Ismail er fra Tiller i Trondheim. Han er bystyrerepresentant i Trondheim og er vara i dagens fylkestingsgruppe. Ismail brenner for et samfunn med sterkere felleskap og en god eldreomsorg. Foto: Carl-Erik Eriksson

 • Geir Jarle Sirås

  Jobber i dag som rådgiver. Har jobbet som prosjektleder ved Mantena AS. Er opptatt av at barneidretten og det brede kulturlivet skal ha en forutsigbarhet. Jernbane og samferdselspolitikken er også noe av det som opptar meg.

 • Sara har hatt mange roller og verv i Kolstad arbeiderlag og i Trondheim Arbeiderparti. Nå er hun Kommunalråd, og hun er varaordførerkandidat til valget 2023. Hun har et bredt interessefelt, men brenner spesielt for at alle barn uansett foreldrenes størrelse på lommeboka får en god oppvekst. Foto: Carl-Erik Eriksson.

 • Kristin er leder i Kolstad arbeiderlag og vara til Bystyret fra 2019 til d.d. Hun er medlem i styret til Trondheim arbeiderparti. Kristin sitter som vara i Oppvekstkomiteen, Areal og Samferdselskomiteen, i Kultur/idrett og Friluftsliv komiteen og i Arbeid og Sosialkomiteen. Hun er også kandidat til bystyret fra høsten 2023. Kristin er sterkt opptatt av barn og unges oppvekstvilkår, skole og utdanning samt helse og velferd.

 • Tarjei Leistad

 • Eva Kristin er stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag og sitter i utenriks- og forsvarskomiteen og den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget.

 • Mats Monsen

 • Rita Ottervik er ordfører i Trondheim, Rosenborg-supporter og mamma. Rita syntes skole og eldre er viktigere enn skattekutt.

 • Roar Aas er gruppeleder for Arbeiderpartiet i Trondheim. Roar kjemper for et seriøst og velorganisert arbeidsliv.

 • Tore Onshuus Sandvik

  Tore er fylkesordfører i Trøndelag fylkeskommune og fast medlem av fylkesutvalget.

 • Erling Eide Hustvedt

 • Svein Erling Smolan