Representant

Roar Aas

Roar Aas er gruppeleder for Arbeiderpartiet i Trondheim. Roar kjemper for et seriøst og velorganisert arbeidsliv.

Roar Aas

«Store oppgaver løses i fellesskap, jeg ønsker et samfunn med små forskjeller der alle har like muligheter, ikke høyresidens valgfrihet for de med tykkest lommebok. 

Vi må ha et seriøst og velorganisert arbeidsliv. Det må stilles strenge krav til lærlinger, fagkompetanse og seriøsitet ved offentlige anskaffelser. Vi må ha likestilt arbeidsliv, med lik lønn mellom kvinner og menn.

Vi må ha en offentlig fellesskoleskole med god og variert undervisning, der alle elever får oppleve mestring. Vi må ansette flere lærere, en plan for å innføre gratis SFO, det må ikke være opp til foreldrenes økonomi om elever lykkes.

Vi må ha faste hele stillinger Med en fast jobb får du annerkjennelse. Gjennom en fast jobb har du fast inntekt som gir deg muligheter til å etablere deg å stifte familie, fast inntekt gir oss mulighet og frihet til og lev de livet vi ønsker

Trygg økonomisk styring. Det er avgjørende og ha en god kommuneøkonomi for og utvikle velferdstilbudet i kommunen»

- Roar Aas

Roar har ledet Trondheim Arbeiderparti sitt handlingsprogram for byutvikling. Programmet heter «Framtidas Trondheim» og kan leses her.