Representant

Gjermund Bungum Gorset

Gjermund Bungum Gorset

Gjermund Gorset er nestleder i Arbeids og sosialkomiteen. Han jobber for å få lavere forskjeller og klimagassutslipp.