Representant

Håkon Einarsve

3. kandidat ved kommunevalget 2019 - forhåndskumulert