Nestleder

Jannicke Eriksen

Jannicke Eriksen

Jannicke er leder i Trondheim Arbeidersamfunn, nestleder i Trondheim Arbeiderparti og medlem i Kulturpolitisk utvalg. Hun er mangeårig aktiv som tillitsvalgt i ulike verv. Jannicke er opptatt av byutvikling og aktivitet i sentrum, NTNU Campusutvikling, kultur og frivillighet, mangfold, pensjon og et organisert arbeidsliv.