Representant

Trude Basso

Trude Basso

Trude mener fokus på kvalitet og kompetanse, og gode arbeidsforhold for ansatte er avgjørende for gode helse- og omsorgstjenester. Arbeid og fellesskap er viktig for folkehelsa!