Styremedlem

Marit Selfjord

Marit Selfjord

Marit Selfjord er utdannet lærer og kulturarbeider, delvis pensjonert. Aktiv innen demensomsorg, kunst & kultur. Hjertesaker: skole, klima og naturmangfold. Mormor til 2 jenter og feminist.