Trondheim Arbeiderpartis logo. Arbeiderpartirosen.

Veien mot nytt program for stortingsperioden 2021-2025

Programkomiteen ønsker dine innspill!

Trondheim Arbeiderparti har nå satt ned en programkomite som skal følge opp prosessen rundt nytt partiprogram, og arbeidet med ny formålsparagraf for Arbeiderpartiet frem mot Landsmøte i 2021. I den forbindelse ønsker vi å ta imot innspill fra alle våre medlemmer. 

Komiteen er bredt sammensatt og består av følgende personer: 

Sofie Rosten Løvdahl, leder

Valborg Sund, Strinda Ap og Seniornettverket

Julie Indstad Hole, Ranheim Arbeidersamfunn 

Gunn Elin Høgli, Heimdal Arbeiderlag

Tine Christin Eikevik, Arbeidersamfunnet

Tarjei Leistad, Faglig Arbeiderlag

Torgrim Wårum, Byåsen Arbeiderlag

Ismail Elmi, Tiller Arbeiderlag

Vegard Nielsen, Østbyen Arbeiderlag

Tyra Joarsdottir, AUF

Erling Hustvedt, AUF

Vi håper å kunne engasjere nye og gamle medlemmer i prosessen gjennom brede innspillsrunder og politiske møter som legger opp til gode og kunnskapsbaserte debatter rundt ulike tema. 

Har du en hjertesak du brenner for? Har du tanker om løsninger på fremtidens politiske utfordringer? Eller kjenner du til områder som fortjener mer politisk oppmerksomhet? Ingen innspill er for små eller for store.

Kom med dine innspill gjennom å sende en mail til lederen av programkomiteen: [email protected]

Hilsen

Sofie Rosten Løvdahl