domen

Utkast fra programkomiteen

Programkomiteen i Trondheim AP er ferdig med første utkast til forslag på stortingsprogram.

Programkomiteen i Trondheim AP har laget utkast til hva Trondheim AP ønske å sende inn i den nasjonale programprosessen til Arbeiderpartiet.

Utkastet blir nå en gjenstand for behandling i lokallagene og alle medlemmer kan gjennom lokallaget sitt komme med innspill her.