Trondheim Arbeiderparti - veien mot 2025

Programkomiteens forslag til til nytt stortingsprogram fra Trondheim

Programkomiteen i Trondheim Arbeiderparti har siden i mai jobbet med innspill til nytt partiprogram. Etter flere innspillsrunder i lagene og blant medlemmene er nå programkomiteens innspillsforslag til partiprogram klart, og du finner forslaget her.

Om du ønsker å foreslå endringer så er det mulig før representantskapets behandling. frist for innspill er 1. November og kan sendes: [email protected]

Endelig forslag vedtas på represntantskapsmøtet i Trondheim Arbeiderparti den 2. November.

En familie på to barn og to voksne spiller kort utendørs. Foto: Øivind Haug