Slik forhåndsstemmer du!

Lurer du på hvordan du forhånddsstemmer ved kommunevalget 2019?

Forhåndsstemmer - hvordan, når og hvor

Forhåndsstemmingen starter mandag 12. august. Du kan stemme hvis du har:

1. Gyldig ID

2. Fylt eller fyller 18 år innen utgangen av 2019

3. Utenlandsk statsborger? Du kan stemme hvis du har vært bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen 9. september

I Trondheim og Klæbu kan du avgi forhåndsstemme på disse stedene fra mandag 12. august - fredag 6. september:

Klæbu rådhus, Vikingvegen 8, mandag-fredag kl 09.00-15.00Hovedbiblioteket, Peter Egges plass 1Byåsen bibliotek, Selsbakkveien 34Heimdal bibliotek, Industriveien 7, inngang CMoholt bibliotek, Moholt allmenning 1Kulturtribunen på Ranheim, Ranheimsvegen 172Risvollan bibliotek, Ingeborg Aas veg 2Saupstad bibliotek, Reier Søbstads veg 24

På bibliotekene kan du stemme i den ordinære åpningstida, se biblioteket.trondheim.kommune.no

Fra mandag 2. september - fredag 6. september:

Øya helsehus, kantina i 1. etg, kl 10.00-16.30City Lade, kl 09.00-21.00City Syd, kl 09.00-21.00NTNU Biblioteket Dragvoll, bygg 8, nivå 5, kl 09.00-17.00NTNU Realfagbiblioteket Gløshaugen, kl 09.00-17.00

Du finner en fullstendig oversikt over forhåndsstemmesteder og åpningstider for hele landet på valglokaler.no når forhåndsstemmeperioden nærmer seg. 

Fra 1. juli til 9. august er det mulig å avgi forhåndsstemme i Trondheim rådhus, Munkegata 1, mandag - fredag kl. 08.00-15.30.

Forhåndsstemmeperioden avsluttes fredag 6. september. Det er ingen stemmegivning lørdag 7. september. På valgdagen 9. september må du stemme i den kommunen du er manntallsført. Derfor er det viktig å forhåndsstemme dersom du bor utenfor hjemkommunen din.

j

Godt valg! Hilsen Rita.