To leger/sykepleiere står og diskuterer innholdet i en mappe. Foto: Øivind Haug

Sammen i kampen for heltid

Vi går i kampen for heltid! 

Arbeiderpartiet står sammen med fagbevegelsen i jobbe for å øke heltid i kommunen vår. De største oppgavene løser vi best i felleskap. Derfor trenger vi et sterkt trepartssamarbeid for å kunne skape en heltidskommune. 

I saken «God beredskap med robust arbeidskraft i kommunal egenregi» i bystyret har vi Arbeiderpartiet kjempet hardt for å få til økt heltid i kommunen vår. 

Karianne Tung sitter i Finans og organisasjonskomiteen i bystyret. Hennes innlegg i om heltid kan leses her: