adressa

NHO og Næringsforeningen trenger ikke bekymre seg!

Valgkamp 2023, 03.08.2023

Av Trude Basso, 4. kandidat for Trondheim Arbeiderparti

Med Arbeiderpartiet ved roret, og på fellesskapets premisser, vil Trondheim utforske og utnytte alle gode krefter og initiativ for å løse utfordringene i helse- og omsorgssektoren.

Regiondirektør i NHO Trøndelag, Guro Angell Gimse og administrerende direktør i Næringsforeningen i Trondheimsregionen, Berit Rian hadde nylig et debattinnlegg om offentlig privat samarbeid i helse- og omsorgssektoren. De er bekymret for effekten av ordbruk som «bendelorm-økonomi» og «velferdsprofitører».

For å si det som Erna Solberg når hun blir konfrontert med utsagt fra Høyres samarbeidspartnere: Jeg ville ikke brukt akkurat de ordene.

Som NHO og Næringsforeningen er jeg også bekymret for hvordan polarisering og maling av fiendebilder påvirker samfunnet vårt. Men med Arbeiderpartiet ved roret i Trondheim er jeg ikke bekymret for at kommunen ikke vil utforske og utnytte alle gode krefter og initiativ for å løse de store utfordringene i helse- og omsorgssektoren. Vi trenger både utvikling av og mer bruk av velferdsteknologi og en tjenesteutvikling som kan heve kvalitet og bidra til at vi bruker tilgjengelige ressurser best mulig for innbyggerne våre.

Arbeiderpartiet ønsker ikke kommersielle aktører inn for å drifte eldreomsorgen. Vi mener det er best om eldreomsorgen driftes av kommunen og av private ideelle aktører. Dette er et syn vi deler med fagforeningene som representerer ansatte i eldreomsorgen.

Selvfølgelig skal kommunen samarbeide med både private, kommersielle aktører og med forskningsmiljøene om utvikling av velferdsteknologi. Min egen doktorgrad i medisin var forresten et samarbeid mellom en kommersiell aktør, NTNU og St. Olavs hospital. I Bystyret vil jeg og Arbeiderpartiet alltid jobbe for gode løsninger. Gjennom offentlige anskaffelser skal kommunen også ta i bruk de løsningene som kommer innbyggere og ansatte til gode.

NHO i Trøndelag og Næringsforeningen i Trondheimsregionen spør om regjeringen har glemt at private barnehager som fikk likestilte rammevilkår som offentlige, bidro vesentlig til den storstilte utbyggingen av barnehager på 2000-tallet. Med Arbeiderpartiet ved roret ble Trondheim den første storbyen med full barnehagedekning og private aktører bidro til dette. Det er ikke glemt.

Dessverre har det vært en utvikling der store kjeder kjøper opp små private og ideelle private barnehager. Offentlige eiendommer som i sin tid ble solgt billig til privat barnehagedrift, er så solgt videre med stor fortjeneste. For eksempel solgte landets største barnehagekjede, Læringsverkstedet, i 2020 alene 138 barnehageeiendommer til svenske SBB for 4.25 milliarder kroner. Overskuddet var på 2 milliarder kroner. Igjen satt barnehagene med dyrere husleie og strammere driftsvilkår.

Forskjellen på Høyre og Arbeiderpartiet er ikke «ja» eller «nei» til offentlig-privat samarbeid. Begge partier ser verdien av involvering av private aktører og at private kan bidra til både verdiskapning og utvikling. Forskjellen ligger i hvordan samarbeidet skal reguleres og om reguleringen skal være på det offentliges eller de private kommersielle aktørenes premisser. Regulering i seg selv er aldri et mål, men fordi bla deler av den private barnehagesektoren har tatt seg til rette på en måte som ikke gagner felleskapet, er det dessverre nødvendig å regulere.

Vi i Arbeiderpartiet ønsker at Trondheim skal være fremoverlent i bruk av god velferdsteknologi. Vi skal alltid være en pådriver for at tjenestene utvikles til det beste for ansatte og innbyggere. Selvfølgelig skal vi støtte opp om, og samarbeide med, lokale aktører som kan bidra til et bedre tilbud til de som trenger hjelp fra helse- og omsorgstjenestene i kommunen.