j

Behold søndagen som felles fridag

Arbeiderpartiet stiller seg bak de ansatte i varehandelen som ikke ønsker å jobbe på søndager. De jobber allerede ettermiddager, kvelder og på lørdager. 

Mange jobber på søndag fordi de ivaretar viktige samfunnskritiske  funksjoner innen helse, brann og politi. Det er også mange kiosker, bensinstasjoner og små butikker som er åpent på søndag. 

De fleste av oss ser på søndag som en fridag hvor vi kan hente inn krefter, være sammen med familien og gjøre hyggelige ting. Vi trenger den dagen.

Dessuten vil en ekstra åpningsdag bety økte utgifter til lønn, energi og annet. En ekstra handledag betyr ikke nødvendigvis større omsetning. Det blir økte kostnader men ikke økte inntekter. Det er dårlig business.  

Vi kan shoppe seks dager i uken. Men søndag skal både ansatte og kunder få lov til å koble av.

De borgerlige partiene har flere ganger foreslått søndagsåpne butikker.

Arbeiderpartiet sier nei. Søndag er fridag.