Folkets Hus 100 år! Festivaluke

100 års jubileet til Folkets Hus blir markert som en festivaluke

Folkets Hus

Folkets Hus i 1921

Folkets Hus feirer 100 år! Dette markeres i form av en festivaluke fra Lørdag 14 August til Lørdag 21 August, med variert og spennende innhold. Konserter - Temamøter - Teater - Kino og mye mer.

Trondheim Arbeiderparti kjøpte Grand Hotel (Der folkets hus er i dag) i 1915 og startet med planer om byggingen av Folkets Hus, etterhvert så lagde vi en stiftelse sammen med fagbevegelsen som håndterte planenen og driften av eiendommen.

Etter 2 verdenskriger ble endelig bygget innviet av selveste statsminister Einar Gerhardsen den 17. april 1948. 27 år etter at planene startet. Hele 1,3 millioner av byggekostnadene var skaffet til veie gjennom ordinær og ekstrakontingent av fag- og partiforeninger i Trondheim.

Følgende epos stod på trykk i Arbeideravisen dagen etter; Et Folkets Hus er reist, Det løfter seg med flagget heist, høyt over gatens sten og grus, Det være reist og viet inn, til drømmen som er din og min; Et fredens byggverk i vårt sinn, et hele verdens Folkets Hus.

Velkommen til feiring!