m

Et spørsmål om ære - Interpellasjon fra Sara Shafighi

I dagens bystyre fremmet Sara Shafighi en interpellasjon sammen med Marte Løvik fra Senterpartiet om sosial kontroll. Både Sara sitt innlegg i bystyret og hele interpellasjonen er å finne under.

Sara Shafighi sitt innlegg i bystyret: 

Takk ordfører. 

"Kjære deg, 

Som blir fortalt at du må være stille og ta liten plass. Som ikke får ha de vennene du vil, eller velge utdanning og jobb selv. Som aldri blir myndig og får eie ditt eget liv. Som blir fortalt at forelskelse er synd. Som må leve et dobbeltliv i frykt og med dårlig samvittighet. Som blir skamgjort for å gå med, for å gå uten og for å ta av deg hijaben. Som blir kalt innvandrerdritt og svarting, skamløs og vantro. Som blir fortalt at rasisme og sosial kontroll er et ikke-problem.Som må bære familiens ære. Som ikke får bestemme over din egen kropp. Som har opplevd overgrep og blir fortalt at det er din skyld. Som må leve med at jomfruhinnen definerer din verdi. Kjære deg som ikke får være fri. Denne boka er til deg." 

Dette er et utdrag fra boka Skamløs. En vond men god beskrivelse av en hverdag mange lever i dag. Og kjære deg som ikke får være fri, Denne interpellasjonen er også til deg. Æreskultur og negativ sosial kontroll er et tema som er vanskelig å prate om. Særlig er det utfordrende å sette lys og gå i dialog med miljø som er sterkt prega av en slik kultur. Dette gjelder spesielt når man skal løfte frem de mest ytterliggående tilfellene som vold og æresdrap. Vi er nødt til å erkjenne at dette er en kultur som også eksisterer her i lille, store Trondheim. Æreskultur og negativ sosial kontroll har gjennom flere år vært et viktig tema som kommunen, Mangfoldsrådet og blant annet Dialogsenteret har løftet fram. Det er på tide at vi setter i gang et mer systematisk arbeid knyttet til dette temaet, og jeg ser fram til å følge det videre arbeidet med handlingsplanen. Det får vi gjort nå, med en lokal handlingsplan mot æreskultur og negativ sosial kontroll. 

Takk.