Dronebilde trondheim

En boligpolitikk for framtiden

I morgen skal bystyret behandle boligpolitisk plan 2020. Engasjementet blant medlemmer og velgere har vært stort for saken. Det er mange som mener mye om norsk boligpolitikk. Bystyregruppa klart å lage et godt resultat basert på innspillene som har kommet gjennom innspillsmøter, og visjonene som ble spikret i manifest- og programprosessene. På vegne av bystyregruppa vil jeg takke alle som har kommet med innspill underveis i prosessen. 

Et tydelig retningsskifte.

Arbeiderpartiet har fått tilliten til å styre byen i historiske 17 år sammenhengende. Skal vi gjenvinne velgernes tillit i 2023 må vi vise at vi forstår at tider forandrer seg. Nasjonalt har vi sett store endringer i boligpolitikken. Vi ser nå at helt vanlige arbeidsfolk ikke klarer å komme seg inn på boligmarkedet, og ender opp i en usikker og profittmaksimerende utleiesektor.

Denne regjeringen sin ikke eksisterende boligpolitikk og blinde tro på markedet har ført til at det å eie sin egen bolig er noe mange unge kan se langt etter. Det private markedet har fått lov til å seile sin egen sjø i jaget for økt profitt for boligbaronene. Det har gått bekostning av alle de som har innvandrerbakgrunn, er utviklingshemmede, eller er alenemødre eller alenefedre. De blir i dag aktivt diskriminert på leiemarkedet, og opplever å komme sist i køen. 

Vi foreslår et tydelig retningsskifte i boligpolitikken. Tak over hodet skal være en rettighet, ikke et gode bestemt at størrelsen på lommeboka. Derfor velger vi å gå foran i boligpolitikken i Trondheim.

En boligpolitikk for vanskeligstilte

Vårt viktigste mål i boligpolitikken må være å sikre at alle barn får en god, trygg og stabil bosituasjon. Det gjelder spesielt for familier som er vanskeligstilte. Det er ingen mor eller far som skal være bekymret for hvor deres 3-åring skal sove i natt. Vi må gi barnefamilier en stabilitet, og en trygghet som gjør det mulig å bygge seg oppover. Vi ønsker å gå bort fra korte kontrakter, og heller jobbe for at barnefamilier skal få tiårskontrakter i kommunale boliger. Dette vil mer stabilitet til barnefamiliene som virkelig trenger det. 

Det er også direkte urettferdig at kommunen skal eie flere tomme kommunale boliger samtidig som mennesker i byen vår går bostedsløse. Vi ønsker å gi mer fleksibilitet slik at når det er ledige kommunale boliger kan disse gå til mennesker som har behov for et tak over hodet. 

En boligpolitikk for arbeidsfolkI Oslo er det kun mulig for en sykepleier å kjøpe 2,7 prosent av boligene på markedet. I Trondheim er tallet riktignok 24 prosent. Det er oppløftende, og ville ikke skjedd uten at Arbeiderpartiet har bygd et høyt antall boliger de siste årene. Sykepleierindeksen viser likevel ikke hele bildet, den viser kun hvor mye lån en sykepleierlønn kan ta opp og hvor mange prosent av boliger som da er mulig å kjøpe. Hva om sykepleieren er alenefar eller alenemor? Antageligvis har sykepleieren et stort studielån, kanskje har ikke hun eller han fått muligheten til å jobbe heltid eller i en fast stilling. Da er muligheten til å spare 15% egenkapital og møte betalingsevnen liten. Vi går inn for å etablere en tredje boligsektor. Vi vil at Trondheim skal gå foran og utvikle nye sosiale ordninger for at flere får tak over hodet. Klarer vi å få etablert gode “leie før eie” ordninger vil det være en inngangsbillett for mange unge mennesker som i dag står utenfor boligmarkedet.

For de få privilegerte gir dagens eiersystem ekstreme fordeler, men for alle andre tvinges man ut til en usikker verden i et profittmaksimerende leiemarkedet. Leiemarkedet fungerer for noen, men for en sykepleieren med et barn gir ikke dagens leiemarked noe garanti for stabiliteten og tryggheten et barn trenger for å vokse opp. 

Arbeiderpartiet går framover i boligpolitikken og skaper løsninger for en sosial og trygg boligpolitikk for framtiden. Der Høyre og Frp kun ser tall og kostnader så ser vi muligheter og trygghet for alle innbyggerne i byen vår.

- Gjermund Gorset/På vegne av bystyregruppa i Trondheim Arbeiderparti