Årsmøte

2024

9. feb, kl. 16:00 — 10. feb, kl. 14:30, Quality Hotell Prinsen

Kjøreplan:

Fredag

1600-1630         Registrering

1630                   Åpning og konstituering

1730                   Den politiske situasjonen v/Partisekretær Kjersti Stenseng

1830                   Debatt

2130                   Behandling av innkomne forslag

2200                    Møteslutt

Lørdag

0900                   Ny registrering dag 2

0930                   Årsberetning 2023, regnskap 2023, budsjett 2024

1045                   Innstilling fra redaksjonskomite for organisatoriske saker

1130                    Lunsj

1200                    20 år med Rita Ottervik

1300                    Innstilling fra redaksjonskomiteen for politiske saker

1345                    Valg

1430                    Avslutning