Representant

Muzaffer Kara

Muzaffer Kara

Muzaffer Kara er medlem i finans og organisasjonskomiteen. Muzaffer kjemper for et mangfoldig og inkluderende samfunn.

Foto: Carl-Erik Eriksson