Kommunestyrekandidat

Metin Bardakci

Metin Bardakci

Metin sitter i styret til Kolstad Arbeiderlag. Han er opptatt av barn og unges oppvekstvilkår og av bydelen sin. Han er engasjert i frivilligheten i bydelen og da spesielt i Kolstad fotball. Metin har god kunnskap om de flerspråklige i bydelen og det er viktig for oss i laget.