Kommunestyrekandidat

Kristian Lian

Kristian Lian

Kristian Lian er leder av Flatåsen Arbeiderlag. Han har et langt og stort engasjement for funksjonshemmedes likestillingskamp og er opptatt av et samfunn hvor alle har like muligheter.