Kommunestyrekandidat

Kristin Tinmannsvik

Kristin Tinmannsvik

Kristin er leder i Kolstad arbeiderlag og vara til Bystyret fra 2019 til d.d. Hun er medlem i styret til Trondheim arbeiderparti. Kristin sitter som vara i Oppvekstkomiteen, Areal og Samferdselskomiteen, i Kultur/idrett og Friluftsliv komiteen og i Arbeid og Sosialkomiteen. Hun er også kandidat til bystyret fra høsten 2023. Kristin er sterkt opptatt av barn og unges oppvekstvilkår, skole og utdanning samt helse og velferd.