Representant

Arne Bjørlykke

Arne Bjørlykke

Arne Bjørlykke er medlem i miljø og næringskomiteen. Han kjemper for å kutte utslippene i byen vår og ta vare på naturmangfoldet.